Hier staan de autorijder én het autorijden centraal. Daarom is derijdercentraal.nl inmiddels uitgegroeid tot een kwalitatief en het meest exclusieve Autoforum van Nederland. Hier vindt u een reëel, sociaal, en dus niet alleen maar virtueel, netwerk. Begin april 2016 vierden wij alweer ons uiterst succesvolle 5-jarige bestaan. Wij zijn er voor alle autoliefhebbers die een representatieve auto bezitten, in afwachting zijn van de levering daarvan, van hun werkgever een representatieve auto mogen gebruiken of nog moeten beslissen over een mogelijke aankoop. De serieuze autoliefhebbers met exclusieve en representatieve auto’s hebben elkaar hier inmiddels weten te vinden. De DRC©Kernleden organiseren en nemen jaarlijks meermaals deel aan de eigen internationale en nationale trips. . DRC©Leden delen informatie met elkaar, kunnen gebruikmaken van en/of op uitnodiging deelnemen aan:Dat zijn hier de gemeenschappelijke delers en voordelen voor al die eensgezinde automobilisten. Met dezelfde smaakvolle passie voor avontuurlijk rijden of toeren. Merkonfhankelijk en met het grote verschil dat wij ook waarde hechten aan het duurzaam opbouwen van een realistisch sociaal autoliefhebbers-netwerk..

Historie van derijdercentraal.nl

In 2009 werd de "start auto" van de DRC©Kernleden eindelijk ook op de Nederlandse markt uitgeleverd. En dat na de afwezigheid van dat type over een periode van 18 jaar! Dit was destijds aanleiding om tijdens het vooronderzoek, en in afwachting van de aflevering, te gaan zoeken naar extra productinformatie en 'lotgenoten'.
Zij noemden het destijds 'de virtuele wachtkamer'. En 'lotgenoten' omdat de levertijden onverwacht waren opgelopen tot ruim 7 maanden. Dat feit alleen al zorgde ervoor dat er vanaf de aanvang van dat forum een unieke, hechte en vertrouwde band van daarvoor nog totaal van elkaar onbekenden ontstond. Na de aanvankelijk regelmatige ontmoetingen en de gezamenlijk georganiseerde trips, bleek echter ook snel, dat vanaf het moment dat het merendeel van de forumleden de auto eindelijk in hun bezit haddden, de animo en input stokte en zelfs terugliep. Mede bepaald doordat de auto nooit verkoop-records zou kunnen gaan breken. Om dit een halt toe te roepen en om te voorkomen dat de opgebouwde en bestaande relaties snel zouden gaan verwateren, om juist groei te bevorderen en de continuïteit te waarborgen, is er derijdercentraal.nl.

Kernwaarden DRC

De kernwaarden van DRC luiden: gezelligheid, saamhorigheid en maatschappelijk verantwoord genieten.Naast gezelligheid en saamhorigheid vinden wij het belangrijk dat DRC-leden rekening houden met andere weggebruikers, lokale wet- en regelgeving respecteren en zich gedragen in het verkeer zoals dat van een ieder mag worden verwacht. Op de meerdaagse ritten zijn wij te gast in een ander land, daar komen we graag een keer terug. Wij willen dan ook graag herinnerd worden als een gezellige groep gelijkgestemden met mooie auto’s. Autoliefhebbers die zich herkennen in het bovenstaande en de DRC kernwaarden omarmen nodigen wij uit zich te registreren op het DRC-forum.
DRC©Les Grandes Alpes 2017
DRC©Les Grandes Alpes 2017
DRC©Les Grandes Alpes 2017
DRC©Les Grandes Alpes 2017
DRC©Les Grandes Alpes 2017
DRC©Les Grandes Alpes 2017

Het sociale netwerk is hier realiteit. Het autorijden weer ongeremd genieten.
derijdercentraal.nl


Bekijk op de ACTIVITEITEN en RIT ARCHIEF pagina's hoeveel ritten en activiteiten de DRC©Kernleden organiseren.


Als u aan zich aan de gedragsregels conformeert rijdt u een volgende keer misschien ook enthousiast en avontuurlijk met ons mee*
Echte mensen,
echte auto's,
echt goede ritten,
echt genieten!